DEĞERLERİMİZ
  •     Güvenilir  olmak;

Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak, Etik değerlere önem vererek  insan ve hizmet odaklı olmak, Toplumun temel değerlerini korumak, toplumsal yararı ön planda tutmak ve toplumsal sorunlara duyarlı olmak

  •     Farklılıklara Saygılı ;

Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek, Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmemek, tüm insani değerlere saygılı olmak,Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak,

  •     Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik ;

 Mali raporlar dahil olmak üzere tüm faaliyetlerimizi ve kurumsal raporları açık olarak sunmak

  •     Yaşam Boyu Öğrenme ;

Bilimsellik ve araştırmanın ön planda olduğu, sürekli gelişimden yana olmak, sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek, Gençlerimizin eğitimine bilgi yanında kültürel ve evrensel değerleri ekleyerek Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak ,

  •     Ekip Çalışması ;

Temel demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyerek uygulamak, Atlasın yükü hepimizin yükü diyerek Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

  •     Çevre Bilincine sahip ;

Çevre duyarlılığına sahip olmak , yaşadığımız ekosistemi tüm canlılar için yaşanabilir kılacak  faaliyetlerde bulunmak, geleceğe bırakacağımız mirası korumak 

  •     Değişime ve yeniliğe açık ;

Yenilikçi, artı değer yaratan, çözüm odaklı olmak