YÖNETİM KURULU
Mustafa APAK
Başkan
22.02.1966 yılında Nazilli 'de doğdu... İlkokula Nazilli 5 Eylül İlkokulunda başladı... Anne ve babasının İzmir’e tayini çıktığından daha sonraki öğretim basamaklarını İzmir’de tamamladı. Sırasıyla Halitbey İlkokulu, Eşrefpaşa Ortaokulu ve İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi... 1990 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesini bitirdi. Mecburi hizmetini Diyarbakır Silvan Devlet Hastanesi'nde tamamladı. Ardından 3 yıl süreyle Akhisar Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 10 yıl İzmir Türkan Özilhan Trafik Hastanesi Acil serviste çalıştı... Hastanenin bir dönem Başhekim Yardımcılığını yaptı... 2007 yılında kendi isteği ile devlet memurluğu görevinden ayrıldı... 1995 yılından bu yana işyeri hekimliği yapmaktadır... Ayrıca özel sağlık kuruluşları (Poliklinik ve Tıp Merkezi) işletmeciliği yapmıştır... 2011 yılından bu yana Apak Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezinin kuruculuğunu yapmaktadır... Acil Tıp Derneği, Türk Tabipler Birliği, İzmirspor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği gibi üyelikleri bulunmaktadır... Bir dönem İzmirspor Kulübü Kayyum Heyeti Başkanlığı yapmıştır. 2016 yılında DEÜ Tıp Fakültesinden mezun arkadaşları ile birlikte Atlas Sağlık Eğitim Vakfının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Kurulduğundan bu yana Vakfın başkanlık görevini sürdürmektedir... Evli ve 2 çocuk babasıdır... 
 
Özlem ÇATLIOĞLU ERTAŞ
Başkan Yardımcısı
1965 yılında Denizli’de doğdu. Eğitim: İlk, orta, lise eğitimini Aydın’da tamamlayarak 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’den mezun oldu. Zorunlu hizmetinin ardından SSK Tepecik Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Kas Hastalıkları bölümlerinde çalıştıktan sonra emekli oldu. 2016 yılında gönüldaşı olan fakülte arkadaşları ile birlikte yola çıkıp, gönlü güzel insanları da kazanarak, ülke geleceğinin teminatı olan gençlerimizle elele ülkesine katkı koymaya çalışmaktadır.
 
 
Özlem ŞİMŞEK
Sayman
02.03.1969 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi asker olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri, Diyarbakır ve Bandırma’da tamamladıktan sonra 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında çalışma hayatına İzmir’de özel sektörde başlayarak İzmir Mali Müşavirler Odası Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Türk Ticaret Hukuku, ABİGEM Uluslararası Muhasebe Standartları, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Kulübü’nün Muhasebe Gündemi, Denge YMM A.Ş.‘nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Seminerleri, Kobi –Türk Finansal Raporlama Standartları konularında uzmanlık eğitimlerine katılmış ve 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını alarak çalışma hayatına devem etti. 2018 yılının Nisan ayında emekli oldu. 2019 yılının Şubat ayında House of Human Koçluk Eğitimlerine katılarak Profesyonel Yaşam Koçluğu Sertifikası almıştır. İş Hayatına devam ederken Uluslararası bir hizmet sivil toplum Kuruluşu olan Uluslararası Rotary‘nin Ege Rotary Kulübu Derneği’ne 2008 yılında katılarak Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Sırasıyla Saymanlık, Sekreterlik, As Başkanlık yaparak 2011-2012 dönemin Kulüp Başkanı olarak hizmet etmiştir. Sonrasında Halkla İlişkiler, Üyelik Komitelerinde Komite Başkanı olarak görev almıştır. Rotary Ailesinde 10 yıllık hizmet sürecinden sonra 2018 yılında Kulübünden ayrılarak 2017 yılında üye olduğu Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nda Sayman olarak görev alarak Sosyal Sorumluluk Projelerinde çalışmaya devam etmektedir.
 
Rana Sibel SAYGILI
Üye
Rana Sibel Saygılı 1967 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim: İlk, orta öğrenimini Ankara’da, lise eğitimini İzmir’ de tamamlayarak 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite, İş Mükemmelliği, Stratejik Yönetim ve Planlama, Yöneticilik, İş Analizi, İnsan Kaynakları alanları başta olmak pek çok konuda uzmanlık, temel beceri ve yetkinlik programlarına katılmıştır. İş Deneyimi: İş hayatına 1990 yılında başlayan Rana Sibel Saygılı sırasıyla Anadolu Hayat A.Ş. Teknik uzman, Türk Tuborg A.Ş İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi, Vestel Elektronik İnsan Kaynakları Müdürü, Dr. Oetker İnsan Kaynakları Yöneticisi, Yaşar Holding bünyesinde Pınar Gıda Grubu Pınar Süt A.Ş., Turizm Grubu Bintur Altınyunus A.Ş.,Pınar İçecek Grubu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 2000 yılından itibaren Ulusal Kalite Ödül sürecinde, kamu dahil pek çok alanda değerlendiricilik yapmakta olan Rana Sibel Saygılı evli ve Efe adında bir oğlu bulunmaktadır Uzmanlık Alanları: Aşağıdaki konularda uzmanlığın yanı sıra, ilgili projelerde yöneticilik; planlama, örgütleme, kontrol ve izleme, değerlendirme, problem çözme, mutabakat sağlama, sonuçlandırma, eğitme ve sonuçları ölçme alanlarında ihtisas sahibidir: İnsan Kaynakları Yönetim Seçme Yerleştirme Süreci Tasarım ve Yönetimi Performans Yönetim Sistemi Tasarım ve Yönetimi Yetişkin Eğitim Yönetim Sistem Tasarım ve Analiz Yönetimi HAY Metod iş analizi ve Ücret yönetim Sistemi Kariyer Yönetim Sistem Tasarım ve Analizi Yönetimi SAP HR Modülü Uyarlama, İş Hukuku ve Personel Yasal İşlemler Süreci Yönetimi İş Mükemmelliği Sistem ve Organizasyon ve Yeniden Yapılanma Süreç Geliştirme ve Süreç Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi
 
Sırrı SORGUÇ
Üye
1966 yılında İzmir'de doğdu, Evli, ikiz erkek (Ege, Arda ) çocuk sahibi. Eğitim: İlk - orta öğrenimini İzmir'de; Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu 'nda, Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayarak 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını Buca SSK Eğitim Hastanesi 'nde yaptı ve 1998 yılında Üroloji Uzmanı oldu. İkinci Üniversite Programlarında; Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Adalet Yüksek Okulu bölümlerinden Mezun Oldu. Şu anda Yerel Yönetimler 1. sınıfta Okuyor. Bu güne kadar kalite, toplam kalite yönetimi, Hastane akreditasyon sistemleri, Sağlık bakanlığı HKYS okulu ( Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Okulu), hasta hakları, sağlık hukuku, 657 disiplin hukuku, tıbbi atık yönetimi, istatistiksel süreç yönetimi, kaizen sürekli iyileştirme, zaman yönetimi gibi 50'nin üzerinde eğitimler aldı. İş Deneyimi: İlk okul 3. sınıftan Üniversite'ye başlayana kadar çeşitli eczanelerde toplam 10 yıl çırak ve Kalfa olarak çalıştı. 1990 Mecburi hizmet yıllarında Sakarya Cezaevi ve Adliyesi Hekimliği,1992 İzmir Çocuk Islahevi hekimliği, 1993-1998 Buca SSK Hastanesi Üroloji asistan hekimliği,1998-2000 SSK Merkez Dispanseri Üroloji Uzman Hekimlik. 2000-2005 yılları arasında Özel Teos Polikliniği'nin ortağı olarak işletti. TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Sağlık Sektörü Uzman (halen devam ediyor). İzmir'de 3 sağlık tesisine (Aliağa Hastanesi, Merkez Dispanseri, Buca Devlet Hastanesi) TSE Kalite belgesi kazandırdı ve çeşitli ödüller aldı. Köşe yazarlığı: İzmir yazıyor İnternet Gazetesi'nde 2016 yılından beri, İzmir'e Dair adlı köşe'de İzmir'in vizyonu, çeşitli proje ve önerileri içeren 60'ın üzerinde bir dizi köşe yazısı, halen yazılar devam etmekte. Yöneticilik Görevleri 2000-2002 SSK Aliağa Hastanesi Baştabiplik, 2002-2005 SSK İzmir Merkez Dispanseri Baştabiplik, 2005-2017 Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcısı, 2017 Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi baştabip Vekilliği, 2017-Halen İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Baştabip Yardımcılığı.
 
Şeyda Arık Egeli
Üye
1974 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayarak 1993 yılında Ege Üniversitesi Seramik bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Atölye çalışmalarının yanı sıra MEB na bağlı özel kurumlarda seramik öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptı. Sanat çalışmalarını karma ve kişisel sergiler açarak sürdürmekte; Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği Kozak Sanat Köyü çatısı altında kolektif çalışmalarda yer almakta ve atölyesinde öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. 2017 yılında Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’na üye olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını vakıf bünyesinde sürdürmektedir.