MİSYON & VİZYON

MİSYON
Aklı ve bilimin ışığında sorgulayan, insanlık ve ülkesi için iyi bir gelecek hayal eden, toplumsal sorunlara duyarlı, iletişim becerileri gelişmiş, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik özelliklerine sahip, özdeğerlerine saygılı, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunarak ülkemizin gelişimine hizmet etmektir. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak gençlerin elinden tutarak ile birlikte bu gelişimin gerçekleşmesini sağlamaktır.

 

VİZYON

 •     Burs verdiği gençlere, özgün bireyler olduklarını, hayatlarında fark yaratacak gücü içlerinde barındırdıklarını bilinçlendirerek hayata hazırlayan Türkiye'nin önde gelen vakıflarından biri olmak
 •     Sosyal adaletin ve refahın en üst düzeye çıktığı, düşünen, üreten, katılımcı,  insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçi(innovatif) ve artı değer yaratma yetisi kazanmış, güvenli, fark yaratma gücünün bilincinde bir nesilin yetişmesine katkı sağlamak
 •     Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, eğitimlerine destek olmak
 •     Ülke çapında ve uluslararası düzeyde kendini geliştirmeyi sürdürmek
 •     Yüksek nitelikli eğitim, öğretim, beceri kazanma ve uygulama programları geliştirmek
 •     Eğitim, kültür ve sanat merkezleri kurmak
 •     Üniversite öğrencileri için barınma merkezleri kurmak
 •     Ülkemizin eğitim ve öğrenim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak
 •     Ulusal ve uluslararası projeler ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. 
 •     Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.
 •     İş dünyasının tercih edeceği donanımlı gençler yetiştirmek..