ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI BURS KOŞULLARI

1   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


2   Vakıf ilke, misyon ve hedeflerine bağlı olmak
3   Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında olmak (2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Kayıt Yaptırmak)
4   İzmir ve Manisa illerindeki  üniversitelerden birine  kayıt yaptırmış olmak


5   Kredi ve yurtlar kurumu (KYK) , Erasmus ve yurt dışı eğitim programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.


6   Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.


7   Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.


8   Burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler
     a   Vakıf ve özel üniversite öğrencileri
     b   Açık öğretim öğrencileri
     c   Ön lisans programı öğrencileri
     d   Uzaktan öğretim öğrencileri
     e   Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere    
     f    Lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler


9   Burslar
     a   Tıp fakültesi öğrencileri
     b   Hukuk fakültesi öğrencileri
     c   Eğitim fakültesi öğrencilerine verilir

Burslarda öncelik tanınacak adaylar
     d   Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak
     e   Kız öğrenciler
     f    Engelli öğrenciler
     g   Şehit ve gazi çocukları

     h  Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak


10   Mücbir sebeplerden dolayı eğitimin aksaması ya da dondurulması halinde burs en çok bir yıllığına dondurulabilir.


11   Yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet durumlarında burs, vakıf yönetim kurulu onayı ile kesilir. Her yıl adli sicil kaydı istenir.


12   Başvuruların değerlendirilmesi bursiyer seçme  kurulu tarafından yapılır. Kurul değerlendirmesini öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirir.


13   Burslar:
      a   Her yıl tekrar değerlendirilir.
      b   9 ay boyunca ödenir.
      c   Öğrencinin banka hesaplarına aylık bedeller halinde yatırılır.
      d   2023-2024 yılı  burs bedeli 1500 tl dir. 

14   Başvurular:
      a   Web sitemizden yapılır.
      b   Eylül ve Ekim aylarında burs komitesi tarafından değerlendirilir.
      c   Bursiyer seçme kurulu tam bağımsız görev yapmaktadır. Vakıf tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçim yapar. Hiçkimse tarafından isim önerilemez.