ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI BURS KOŞULLARI

1   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2   Vakıf ilke, misyon ve hedeflerine bağlı olmak

3   Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında, yüksek lisans bursu için 30 yaş altında olmak.

4   İzmir ve Manisa illerindeki  üniversitelerden birine  kayıt yaptırmış olmak

5   Kredi ve yurtlar kurumu (KYK) , Erasmus ve yurt dışı eğitim Programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.

6   Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.

7   Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.

8  Burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler

    a) Vakıf ve özel üniversite öğrencileri

    b) Açık öğretim öğrencileri

    c) Ön lisans programı öğrencileri

    d) Uzaktan öğretim öğrencileri

    e) Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere 

    f) Lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler

9  Öncelik tanınacak öğrenciler

    a) Tıp fakültesi öğrencileri

    b) Hukuk fakültesi öğrencileri

    c) Eğitim fakültesi öğrencileri

    d) Kamu yönetimi öğrencileri

    e) Kız öğrenciler

    f) Engelli öğrenciler

    g) Şehit ve gazi çocukları

    h) Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak

10  Mücbir sebeplerden dolayı eğitimin aksaması ya da dondurulması halinde bursta en çok bir yıllığına dondurulabilir.

11  Yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet durumlarında burs, vakıf yönetim kurulu onayı ile kesilir. Her yıl adli sicil kaydı istenir. 

12  Başvuruların değerlendirilmesi bursiyer seçme  kurulu tarafından yapılır. Kurul değerlendirmesini öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirir       

13  Burslar

     a) Her yıl tekrar değerlendirilir.

     b) 9 ay boyunca ödenir.

     c) Öğrencinin banka hesaplarına aylık bedeller halinde yatırılır.

     d) 2020 yılı sonuna kadar  burs bedeli 500 tl dir. 2021 ocak -haziran ayı arasında 600 tl dir.

14  Başvurular

     a) Burs Başvurusu takvimi her yıl web sitemizden açıklanmaktadır.

     b) Eylül ayında burs komitesi tarafından değerlendirilir.

     c) Bursiyer seçme kurulu tam bağımsız görev yapmaktadır. Vakıf tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçim yapar.  Hiçkimse tarafından isim önerilemez.