ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI BURS KOŞULLARI

1   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


2   Vakıf ilke, misyon ve hedeflerine bağlı olmak


3   Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında olmak.


4   İzmir ve Manisa illerindeki  üniversitelerden birine  kayıt yaptırmış olmak.


5   Kredi ve yurtlar kurumu (KYK) , Erasmus ve yurt dışı eğitim Programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.


6   Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.


7   Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.


8   Burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler
     a   Vakıf ve özel üniversite öğrencileri
     b   Açık öğretim öğrencileri
     c   Ön lisans programı öğrencileri
     d   Uzaktan öğretim öğrencileri
     e   Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere    
     f    Lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler


9   Öncelik tanınacak öğrenciler:
     a   Tıp fakültesi öğrencileri
     b   Hukuk fakültesi öğrencileri
     c   Eğitim fakültesi öğrencileri

Sadece Üniversiteye bu yıl giriş yapacak lisans öğrencileri kabul edilecektir.
     d   Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak
     e   Kız öğrenciler
     f    Engelli öğrenciler
     g   Şehit ve gazi çocukları
        


10   Mücbir sebeplerden dolayı eğitimin aksaması ya da dondurulması halinde bursta en çok bir yıllığına dondurulabilir.


11   Yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet durumlarında burs, vakıf yönetim kurulu onayı ile kesilir. Her yıl adli sicil kaydı istenir.


12   Başvuruların değerlendirilmesi bursiyer seçme  kurulu tarafından yapılır. Kurul değerlendirmesini öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirir.


13   Burslar:
      a   Her yıl tekrar değerlendirilir.
      b   9 ay boyunca ödenir.
      c   Öğrencinin banka hesaplarına aylık bedeller halinde yatırılır.
      d   2022-2023 yılı  burs bedeli 1000 tl dir.

14   Başvurular:
      a   Web sitemizden Atlas Vakfı burs komisyonunun belirlediği tarihlerde yapılır.
      b   Ekim ayında burs komitesi tarafından değerlendirilir.
      c   Bursiyer seçme kurulu tam bağımsız görev yapmaktadır. Vakıf tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçim yapar. Hiçkimse tarafından isim önerilemez.