ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

ATLAS Sağlık ve Eğitim Vakfı,  2016 yılında  çoğunluğu Dokuz Eylül Tıp Fakültesinden mezun hekimlerden oluşan 36 kişi ile yola çıkmıştır. Kurucularının, yetiştikleri topluma   gerek mesleki ve gerekse vatandaş olarak bu güne değin yaptıkları katkının ,  birlikte  yaratacakları sinerji ile bu güne iz bırakacak geleceğe değer yaratacak sistematik ve sürdürülebilir bir oluşum içinde, aklın ve bilimin yol göstericiliğini benimsemiş, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin değerlerini özümsemiş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Üniversite Öğrencilerine karşılıksız burs ve destek vermek amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

   Öğretim hayatında başarılı gençlerin  Üniversite eğitimleri  döneminde maddi olarak destek vermek kadar onların,  sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine katkı sağlayacak projeler ve eğitimler düzenliyoruz. Aklı  ve bilimin ışığında sorgulayan, insanlık ve ülkesi için iyi bir gelecek hayal eden,  toplumsal sorunlara duyarlı, iletişim becerileri gelişmiş, öz-değerlerine saygılı, düşünen, üretken, uzlaşmacı, ileri görüşlü, sorumluluk ve özgüven sahibi, saygılı bireylerin yetişmesi her ülkenin en büyük zenginliğidir. Ancak bunun sadece örgün öğretimle olmayacağının bilincindeyiz. Gençlerimizin kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilmek bizim en önemli hedeflerimizden biridir. Hayallerinin peşinden gidebilen, fark yaratma gücünün bilincinde gençler yetiştirmek en büyük başarımız olacaktır. Gerek birey, gerek toplum olarak daha iyi bir yaşam hepimiz için mümkün. Bu inanca sahip, önce kendileri, sonra toplum ve ülkeleri için daha iyisini hayal eden, hayallerini gerçekleştiren gençlerle Türkiye’miz ilerleyecek; bilimsel, teknolojik, sanat ve kültürel gelişmelerin yanında güvenli ve mutlu bir ülke olarak varlığını sürdürecektir.
  
ATLAS vakfı desteklediği öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılıklarını teşvik ederek, gençlerin öz becerilerini güçlendirmektedir. Kültüre ve sanata duyarlılığı, hoşgörüyü, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileme gibi öz becerileri geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemektedir. Diğer vakıflardan bizi ayıran en temel özelliğimiz yürüttüğümüz  ‘Yol Göstericilik Programı’ mızdır. Gençlerimize  bir yandan maddi destek verilirken; bir yandan da bireysel ilgi ve yeteneklerini gözeterek, sahip oldukları potansiyeli en üst seviyeye çıkması için  için çalışmayı ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. 

Farklı bir yaşam mümkün…  Yeter ki hayal edin, karar verin, çalışın. ATLAS Vakfı olarak biz size destek olalım.  

“Her şeye karşın muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu güveni yaşatan güç yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf gerçek vatan aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir”
Mustafa Kemal Atatürk

 

NEDEN ATLAS ?
ATLAS VAKFI adını, binlerce yıllık tarihi zenginliğe sahip, kültürleri harmanlayan efsanelere ve söylencelere ev sahipliği yapan Anadolu’nun bereketli topraklarında doğan  mitolojik bir öyküden esinlenmiştir. Anadolu mitolojisinin altında, bu güzel topraklarda geçen Yunan Mitolojisinde Tanrıların kralı Zeus, Atlas'a çok kızmış ve  onu sonsuza kadar Gök Kubbeyi sırtında taşımakla cezalandırmıştır. “Atlas’ın yükü” yüzyıllar boyunca edebiyat, görsel sanatlar ve felsefede sorumluluk, dayanıklılık, görev, sorgulama, astronomi ve keşifle ilişkilendirilmiştir. Bu mitolojik dayanakla Tıpta kafatasını taşıyan ilk omura  “Atlas” adı verilmiştir. Kafamızı destekleyerek, hareket etmesini sağlayarak çevremizi ve dünyamızı keşfetmemizi sağlayan, aklın, dimağın yükünü taşıyan bu ilk omur sembolik niteliği nedeniyle vakfın logosu olmuştur. Logoda  arka  planda  bir dünya olduğu görülür. Ancak bu dünya sadece bir gezegen ya da efsanedeki gibi bir ağırlık değil; keşfedilecek yerlerin olduğu, merak, açık fikirliliği temsil ettiğini düşündüğümüz bir harita; biraz da bu toprakların insanı olan Piri Reis’in haritasına benzer şekilde resmedilmiştir. 

Atlas’ın yükü hepimizin yüküdür. ‘’Başka bir dünya mümkün’’ sevgiyle kalın.

“Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını

Ve koca direkleri omuzlarında taşır,

Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri”

Homeros Odysseia