Atlas Sağlık Eğitim Vakfı
BURSİYERLERİMİZE 3 EĞİTİM BİRDEN

BURSİYERLERİMİZE 3 EĞİTİM BİRDEN

12 Ekim’de vakfımızda bursiyer öğrencilerimize vereceğimiz eğitimlerin içeriği aşağıdaki gibidir.
 

Kendi Hayatının Lideri Ol (1 saat)
Hayat amacı, gelecek hayali, yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük, hoşgörü,
 

İletişimin Beş Anahtarı (3 saat)
İletişimde algı, iletişim tipleri, dinleme, empati, konuşma, anlama, anlatma, anlaşma, iletişim kazaları,
 

Zaman Yönetimi (2 saat)
Dengeyi kurmak, öznel ve nesnel zaman,  zaman yönetimi teknikleri, zaman yiyiciler ve zaman artırıcılar
 

Dr. Zafer Parlak
Eğitmen / Uğur Böcekleri Lideri

 

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Kendini profesyonel öğrenci olarak tanımlayan Dr. Parlak daha sonra İktisat ve Uluslararası İlişkiler dallarında iki ayrı lisans öğrenimi gördü. 2005 yılında Beykent Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. Birden çok hakemli dergide makaleleri yer alan Parlak, 1987-2005 yılları arasında Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde İngilizce öğretmeni ve grup başkanı olarak görev aldı. Doktora sonrasında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde dörder yıl; Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri-Edebiyatları ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde ise üç yıl yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders verdi. Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün kurucuları arasında yer aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üç yıl çalıştıktan sonra yine İzmir’de görev aldığı üniversitede bölüm başkanlığını yaptığı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü kurdu ve aynı zamanda fen-edebiyat fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

1991 ve 2003 yıllarında ABD, San Antonio, Defense Language Institute’de Dil Öğretiminin Yönetimi başlıklı eğitimleri aldı. Atlas Dergisi’nin muhabiri olarak Arizona, Oklahoma ve Teksas’ta Kızılderili rezervasyonlarında araştırmalar yaptı. Yurt içi ve yurtdışında çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katıldı; Erasmus Akademik Değişim programı çerçevesinde Polonya ve Romanya’da akademik çalışmalar yürüttü. Kültürel ortamın bireysel ve toplumsal gelişimdeki rolü, ulusal ve uluslararası gönüllü hizmet kuruluşları,  kültürlerarası ilişkiler ve dilsel etkileşim konularında araştırma ve çeviriler yapmakta, yazılar yazmaktadır. Doğa sporları tutkusuna ek olarak, bisikleti hayatının bir parçası olarak görmekte, mümkün olduğunca uzun süreli bisiklet turlarına katılmaktadır.

İzgören Akademi’de İletişimin 5 Anahtarı, Profesyonel Yönetim Becerileri, Raporlama Teknikleri, Takım Çalışması, Toplantı Yönetimi, Yazılı İletişim, Eğitimcinin Eğitimi, Beden Dili ve Sunum Teknikleri başlıklarında eğitimler vermektedir. Dr. Parlak, mesleki kuruluşlara ek olarak Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Buğday Derneği, Kültür Araştırmaları Derneği, Türkiye Amerikan Etüdleri Derneği üyesidir. Uğur Böcekleri Derneği Lideri ve Mavi uğur Böceği olan Dr. Parlak bu kapsamda gönüllü eğitimler vermektedir.

 

Diğer Haberler